Związek Futbolu Amerykańskiego w Polsce rozpoczął pracę nad sezonem 2021

21 listopada odbyło się zebranie wszystkich 31 członków Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce. Na zebraniu podsumowano działania w roku 2020 oraz rozpoczęto przygotowania do rozgrywek 2021.

Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Wszystko za sprawą aktualnie panującej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Porządek obrad prezentował się następująco:

1. Powitanie

2. Podsumowanie działań ZFAP w roku 2020

3. Finanse ZFAP

4. Tematy szkoleniowe

5. Współpraca z Ministerstwem Sportu i status Polskiego Związku Sportowego

6. Sezon 2021

7. Propozycja kalendarza rozgrywek

8. Propozycja podziału klas rozgrywkowych

9. Propozycja nazwy rozgrywek

10. Szkielet budżetu rozgrywek

11. Szkielet regulaminu rozgrywek

12. Zakończenie

Podsumowano m.in. aspekty finansowe za ubiegły rok, zaproponowano budżet na nadchodzący sezon, a także utworzono podział drużyn na konkretne klasy rozgrywkowe oraz zaproponowano wstępny terminarz.

Jak widać – Związek nie próżnuje i tuż po zakończeniu sezonu, zabiera się za organizację kolejnego, dając przy tym czas drużynom na solidne przygotowanie się do rozgrywek.

Na więcej oficjalnych informacji musimy jeszcze poczekać, lecz na pewno będziemy Was o nich informować na łamach Halftime.pl.