Związek Futbolu Amerykańskiego w Polsce oficjalnie uzyskał status Polskiego Związku Sportowego

Decyzja Ministerstwa jest ukoronowaniem konsekwentnej pracy Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce w pierwszym roku swojej działalności. Uzyskanie ministerialnego statusu Polskiego Związku Sportowego to niewątpliwie jeden z największych sukcesów organizacyjnych w historii futbolu amerykańskiego w naszym kraju. Zaufanie rządowe wzmacnia wiarygodność dyscypliny oraz stanowi solidny fundament dla jej dalszego rozwoju.

Decyzja Ministerstwa jest ukoronowaniem konsekwentnej pracy Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce w pierwszym roku swojej działalności. Uzyskanie ministerialnego statusu Polskiego Związku Sportowego to niewątpliwie jeden z największych sukcesów organizacyjnych w historii futbolu amerykańskiego w naszym kraju. Zaufanie rządowe wzmacnia wiarygodność dyscypliny oraz stanowi solidny fundament dla jej dalszego rozwoju. Dziękujemy za wsparcie i z ogromnym zapasem pozytywnej energii rozpoczynamy rok 2021 – Dawid Biały, Prezes Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce.

Dziękujemy za wsparcie i z ogromnym zapasem pozytywnej energii rozpoczynamy rok 2021 🏈