Walne Zebranie Członków ZFAP

Zarząd Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce („ ZFAP ”), na podstawie podjętej uchwały Zarządu nr 01/12/2023 z dnia 13.12.2023, na podstawie §37 pkt. 3 w zw. z §30 ust. 1 i 2 Statutu ZFAP zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczo – Finansowego Walnego Zebrania Członków ZFAP, które odbędzie się w dniu 13.01.2024 o godzinie 12.00 w pierwszym terminie albo o godzinie 12.30 w drugim terminie. Rejestracja delegatów rozpocznie się o godzinie 11.30.

Projekt porządku obrad

Regulamin obrad

WZC 13.01.2024 komunikat