Walne Wyborcze Zebranie Członków ZFAP 2024

Zarząd Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce („ZFAP”), na podstawie podjętej uchwały Zarządu nr 01/12/2023 z dnia 13.12.2023, na podstawie §26 ust. 3 i §37 ust. 3 w zw. z § 30 ust. 1 i 2 Statutu ZFAP zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Członków ZFAP, które odbędzie się w dniu 17.02.2024 r. o godzinie 12.00 w pierwszym terminie albo o godzinie 12.30 w drugim terminie. Rejestracja delegatów rozpocznie się o godzinie 11.30.

Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków ZFAP odbędzie się w Sali konferencyjnej Złotej stadionu znajdującego się przy Al. Unii Lubelskiej 2 Łodzi.

Zgłoszenia Delegata proszę dokonać poprzez przesłanie na adres e-mail: kontakt@old.zwiazekfa.pl informacji o jego wyborze najpóźniej na 7 dni przed datą zebrania tj. do dnia 09.02.2024.
Kandydata na Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu może zgłosić każdy członek zwyczajny nie później niż 14 dni przed Walnym Zebraniem Członków tj. do dnia 02.02.2024. Zgłoszenia dokonuje się pisemnie lub elektronicznie. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na udział w wyborach.

Projekt porządku obrad

Regulamin obrad

WZC 17.02.2024 komunikat_WiW