Otwarty konkurs na pozycję General Manager / Generalny Manager Reprezentacji Polski w Futbolu Amerykańskim

General Manager będzie osobą odpowiedzialną za realizację najważniejszego projektu Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce. Poszukujemy na to stanowisko człowieka, który wspólnie z Zarządem ZFAP będzie budował i realizował strategię Reprezentacji Polski w Futbolu Amerykańskim.
Zakres obowiązków
 • Budowa i rozwój programu Reprezentacji Polski w Futbolu Amerykańskim w kooperacji ze Związkiem
  Futbolu Amerykańskiego w Polsce,
 • Wsparcie Zarządu ZFAP w procesie rekrutacji osób funkcyjnych w projekcie Reprezentacji Polski,
 • Opracowanie strategii marketingowej, która pozwoli na pozyskiwanie sponsorów oraz partnerów,
 • Bieżące monitorowanie dostępnych konkursów na subwencje rządowe i pozarządowe,
 • Pozyskiwanie środków celowych na reprezentację przy wsparciu Związku Futbolu Amerykańskiego,
 • Współpraca i komunikacja ze sponsorami oraz partnerami Reprezentacji Polski,
 • Zbudowanie budżetu dotyczącego sportowej i komercyjnej działalności Reprezentacji,
 • Ścisła współpraca z Zarządem Związku Futbolu Amerykańskiego, przygotowywanie raportów i analiz.
Wymagania
 • Minimum 3 lata doświadczenia na tym samym lub podobnym stanowisku (zarządzanie organizacją
  sportową),
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym,
 • Wysokie umiejętności interpersonalne,
 • Zdolności analityczne oraz organizacyjne,
 • Umiejętność planowania i realizowania strategii,
 • Zdolności przywódcze oraz negocjacyjne.
Co oferujemy
 • Realizacja ambitnego projektu sportowego,
 • Realny wpływ na kreowanie wizerunku futbolu amerykańskiego w Polsce,
 • Zakres obowiązków pozwalający na kształtowanie kompetencji managerskich,
 • Wsparcie ze strony Zarządu ZFAP.

Zainteresowanych startem w konkursie prosimy o przesłanie aplikacji w postaci CV na adres kontakt@old.zwiazekfa.pl w terminie do 21.10.2022 (piątek). Do drugiego etapu, rozmowy z Zarządem ZFAP, zostaną zaproszeni wybrani kandydaci.